TV& VIDEO

xây dựng thương hiệu

Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi cán đích nông thôn mới

Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi cán đích nông thôn mới

VTV.vn- Là địa phương được tỉnh Quảng Ngãi chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, sau 6 năm triển khai, đến nay, huyện Nghĩa Hành đã đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.