TV& VIDEO

xây dựng trái phép

Phú Quốc: 3 tháng phát hiện 540 vụ vi phạm xây dựng

Phú Quốc: 3 tháng phát hiện 540 vụ vi phạm xây dựng

VTV.vn - Tại Phú Quốc, Kiên Giang, chỉ 3 tháng đầu năm 2018, các ngành chức năng đã phát hiện hơn 540 công trình xây dựng trái phép, sai phép và thậm chí không phép trên địa bàn.