TV& VIDEO

xe khách trá hình

Đà Nẵng tăng cường xử lý xe vận tải khách trá hình

Đà Nẵng tăng cường xử lý xe vận tải khách trá hình

VTV.vn - Nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Đà Nẵng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra xử lý xe khách vi phạm.