xe ô tô điện

Công nghệ chia sẻ... pin

Công nghệ chia sẻ... pin

VTV.vn - Công nghệ pin chia sẻ đã cho phép người đi xe đạp đổi quả pin hết điện lấy quả pin đã sạc đầy điện ngay trên đường phố.