xe quá niên hạn sử dụng

Gia tăng tình trạng xe quá hạn kiểm định vẫn lưu thông

Gia tăng tình trạng xe quá hạn kiểm định vẫn lưu thông

Xe hết niên hạn sử dụng và xe quá hạn kiểm định vẫn lưu thông là vấn đề đã tồn tại từ trước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình trạng này có xu hướng gia tăng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive