xe taxi

Hà Nội thiếu điểm đỗ cho xe taxi

Hà Nội thiếu điểm đỗ cho xe taxi

VTV.vn - Việc thiếu các điểm đỗ dành cho taxi, khiến các lái xe phải lựa chọn chạy lòng vòng, hoặc chấp nhận dừng đỗ tại những nơi không được phép.