TV& VIDEO

xếp hạng tín nhiệm

Fitch dự báo triển vọng kinh tế ASEAN

Fitch dự báo triển vọng kinh tế ASEAN

VTV.vn - Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch công bố báo cáo nhấn mạnh triển vọng kinh tế của các nước thành viên ASEAN sẽ tươi sáng hơn trong những năm tới.