TV& VIDEO

xếp hạng tín nhiệm

S&P nâng mức xếp hạng nợ của Nga

S&P nâng mức xếp hạng nợ của Nga

VTV.vn - Nga đã giữ "sức khỏe" tài chính công ổn định trong lúc ngân hàng trung ương nước này chú trọng ổn định tài chính, hoạt động cho vay trong khu vực tư nhân phục hồi.