TV& VIDEO

xét tuyển thẳng

Đại học Quốc gia TP.HCM thí điểm tuyển sinh bằng đề thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia TP.HCM thí điểm tuyển sinh bằng đề thi đánh giá năng lực

VTV.vn - Trong kỳ thi năm 2017, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ thí điểm tuyển sinh bằng đề thi đánh giá năng lực.