TV& VIDEO

Xiaomi Mi 4

Hết Galaxy Note7 lại đến Xiaomi Mi 4c bất ngờ phát nổ

Hết Galaxy Note7 lại đến Xiaomi Mi 4c bất ngờ phát nổ

VTV.vn - Chiếc Xiaomi Mi 4c ở túi quần sau của một người dùng bất ngờ phát nổ khiến người này bị bỏng cấp độ 3.