TV& VIDEO

xin ăn

Ép buộc trẻ em đi xin ăn sẽ bị xử phạt 15 triệu đồng

Ép buộc trẻ em đi xin ăn sẽ bị xử phạt 15 triệu đồng

 Đây là một trong những quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em vừa được Chính phủ ban hành.