TV& VIDEO

xin tị nạn

Đức: Tấn công bằng dao nhằm vào 3 người tị nạn ở Heilbronn

Đức: Tấn công bằng dao nhằm vào 3 người tị nạn ở Heilbronn

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông 70 tuổi sau khi đối tượng này trước đó vài ngày dùng dao tấn công 3 người xin tị nạn.