TV& VIDEO

xóa dữ liệu

Lưu trữ không giới hạn với công nghệ điện toán đám mây

Lưu trữ không giới hạn với công nghệ điện toán đám mây

VTV.vn - Sẽ không cần những chiếc ổ cứng hay USB để lưu dữ liệu, với công nghệ mới điện toán đám mây, bạn có thể sử dụng dữ liệu của mình mọi lúc, mọi nơi.