TV& VIDEO

xóa nợ thuế

Không xóa nợ thuế hơn 14.000 tỷ VND đối với DN giải thể, phá sản

Không xóa nợ thuế hơn 14.000 tỷ VND đối với DN giải thể, phá sản

VTV.vn - Đây là kết luận của PTTg Vương Đình Huệ về dự thảo nghị quyết một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.