TV& VIDEO

xóa nợ

Gia Lai đề xuất xóa nợ cho người dân gặp rủi ro do thiên tai

Gia Lai đề xuất xóa nợ cho người dân gặp rủi ro do thiên tai

VTV.vn - Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh Gia Lai đã đề xuất xóa nợ cho một số hộ dân gặp rủi ro do thiên tai.