TV& VIDEO

xói lở

Hỗ trợ 230 tỷ đồng cho 4 địa phương khắc phục hậu quả bão số 11

Hỗ trợ 230 tỷ đồng cho 4 địa phương khắc phục hậu quả bão số 11

Thừa Thiên Huế sẽ được hỗ trợ 87 tỷ đồng; Quảng Nam 15 tỷ đồng; Quảng Ngãi 58 tỷ đồng; TP Đà Nẵng 70 tỷ đồng.