xói lở

Xói lở nghiêm trọng đập Nam Thạch Hãn, Quảng Trị

Xói lở nghiêm trọng đập Nam Thạch Hãn, Quảng Trị

VTV.vn - Sau bão 12, sân bê tông phía sau công trình tràn xả lũ Nam Thạch Hãn bị xói lở trên 1000m2.