Xu hướng công nghệ

Du lịch - Thế mạnh của công nghệ thực tế ảo

Du lịch - Thế mạnh của công nghệ thực tế ảo

VTV.vn - Sự bùng nổ của công nghệ thực tế ảo đang mang đến khái niệm mới cho ngành công nghiệp không khói - du lịch ảo.