TV& VIDEO

Xu hướng công nghệ

Xây dựng thành phố thông minh – Giải pháp cho các vấn đề kinh tế, xã hội?

Xây dựng thành phố thông minh – Giải pháp cho các vấn đề kinh tế, xã hội?

VTV.vn - Hội nghị Quốc tế về Thành phố Thông minh đang diễn ra tại TP.HCM nhằm tìm kiếm giải pháp giải quyết thách thức do áp lực tăng dân số tại các thành phố mang lại.