TV& VIDEO

xử lý cán bộ

Trung Quốc xử lý cán bộ môi trường vi phạm

Trung Quốc xử lý cán bộ môi trường vi phạm

VTV.vn - Nhiều quan chức ở tỉnh Giang Tây và tỉnh Hà Nam đã bị kỷ luật vì cố tình làm hỏng thiết bị kiểm soát ô nhiễm để làm giảm chỉ số đọc khí thải.