TV& VIDEO

xử lý nợ xấu

NHNN yêu cầu tăng cường xử lý, thu hồi nợ xấu

NHNN yêu cầu tăng cường xử lý, thu hồi nợ xấu

VTV.vn - NHNN Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường xử lý nợ xấu, có các giải pháp hiệu quả để xử lý, thu hồi các khoản nợ này.