TV& VIDEO

xử lý nước thải

Bình Định: Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề bún tươi Ngãi Chánh

Bình Định: Kiểm tra, xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề bún tươi Ngãi Chánh

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc xử lý nước thải sản xuất và nước thải chăn nuôi tại làng nghề bún tươi Ngãi Chánh.