xử lý ô nhiễm

Đà Nẵng: Cảnh báo đất bỏ hoang gây ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng: Cảnh báo đất bỏ hoang gây ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Dự án mới dở dang, công trình xây dựng cũ phá dở; đất nền nhiều năm không xây dựng...tạo nên hàng vạn lô đất bị bỏ hoang, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.