TV& VIDEO

xử lý ô nhiễm

Hồ Hoàn Kiếm có thể được nạo vét, cải tạo vào cuối tháng 7/2017

Hồ Hoàn Kiếm có thể được nạo vét, cải tạo vào cuối tháng 7/2017

VTV.vn-Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, nếu được thông qua, đơn vị này sẽ tiến hành nạo vét, cải tạo hồ Hoàn Kiếm trong thời gian 4 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 7/2017.