TV& VIDEO

xử lý rác

Hướng dẫn hộ kinh doanh trên vịnh Nha Trang xử lý rác hữu cơ

Hướng dẫn hộ kinh doanh trên vịnh Nha Trang xử lý rác hữu cơ

VTV.vn - Mới đây, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã hướng dẫn kỹ thuật xử lý rác hữu cơ vi sinh cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên vịnh Nha Trang.