TV& VIDEO

xử lý rác

Quảng Ngãi: Bãi xử lý rác quá tải, dân sống chung với ô nhiễm

Quảng Ngãi: Bãi xử lý rác quá tải, dân sống chung với ô nhiễm

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Ngãi, một số địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ ứ đọng rác thải do một trong hai bãi xử lý, chôn lấp rác của tỉnh này đã bị quá tải.