TV& VIDEO

xử lý vi phạm giao thông

40% thông báo xử phạt nguội không đến được tay người vi phạm

40% thông báo xử phạt nguội không đến được tay người vi phạm

VTV.vn - Đối với xe máy, công tác phạt nguội vẫn chưa thể xử lý triệt để.