TV& VIDEO

xử phạt người đi bộ

Xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông còn nhiều bất cập

Xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông còn nhiều bất cập

VTV.vn - Xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông là biện pháp cần thiết để giảm tai nạn. Tuy nhiên, việc xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông còn tồn tại nhiều bất cập.