TV& VIDEO

xử phạt vi phạm

Hà Nội: 2.500 cơ sở bị xử phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Hà Nội: 2.500 cơ sở bị xử phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 66.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó xã, phường quản lý 56% số cơ sở này.