TV& VIDEO

Xu thế hội nhập

Áo Dài Fashion Show - Mỗi thiết kế là một câu chuyện

Áo Dài Fashion Show - Mỗi thiết kế là một câu chuyện

VTV.vn - Mỗi mẫu thời trang tại Áo Dài Fashion Show lại thể hiện tinh thần và óc thẩm mỹ riêng của từng nhà thiết kế. 23 nhà thiết kế là 23 câu chuyện khác nhau.