TV& VIDEO

xuất huyết giảm tiểu cầu

Bi đát bé 4 tuổi bị xuất huyết giảm tiểu cầu không tiền chạy chữa

Bi đát bé 4 tuổi bị xuất huyết giảm tiểu cầu không tiền chạy chữa

VTV.vn - Cháu Kim Anh (4 tuổi xóm Hòa Lương, xã Tân Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị xuất huyết giảm tiểu cầu nhưng không có điều kiện chạy chữa vì gia đình quá khó khăn.