TV& VIDEO

xuất khẩu cá tra

Năm 2017 - Năm khởi sắc của ngành cá tra Việt

Năm 2017 - Năm khởi sắc của ngành cá tra Việt

VTV.vn - Năm 2017, ngành thủy sản đã mang về khoảng 8,3 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu cá tra đã góp thêm sự khởi sắc cho bức tranh xuất khẩu toàn cảnh.