TV& VIDEO

xuất khẩu cá tra

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt

VTV.vn - Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng 44% trong 9 tháng đầu năm 2017.