TV& VIDEO

xuất khẩu cá tra

Cá tra Việt Nam bị áp thuế cao kỷ lục tại Mỹ: VASEP khiếu kiện vì sự áp đặt vô lý

Cá tra Việt Nam bị áp thuế cao kỷ lục tại Mỹ: VASEP khiếu kiện vì sự áp đặt vô lý

VTV.vn - VASEP cho rằng kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 13 của Mỹ thể hiện sự không công bằng, mang tính áp đặt và vô lý đối với các DN cá tra Việt Nam.