TV& VIDEO

xuất khẩu cá

Tạm ngừng đăng ký mới xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ

Tạm ngừng đăng ký mới xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ

VTV.vn - Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản vừa đề nghị các DN chưa từng xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ tạm ngừng việc đăng ký vào danh sách xin phép xuất khẩu.