TV& VIDEO

xuất khẩu của Việt Nam

Đức - Đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu

Đức - Đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu

VTV.vn - Từ nhiều năm nay, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang EU.