TV& VIDEO

xuất khẩu đồ gỗ

Xuất khẩu đồ gỗ vượt kế hoạch tới năm 2020

Xuất khẩu đồ gỗ vượt kế hoạch tới năm 2020

VTV.vn - 8 tỉ USD là giá trị ngành xuất khẩu đồ gỗ năm 2017 lần đầu mang lại. Đây được đánh giá là con số khá bất ngờ bởi đó là định hướng cho năm 2020 nhưng năm 2017 đã chạm mốc.