TV& VIDEO

xuất khẩu đồ gỗ

Ngành gỗ tự tin với mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD

Ngành gỗ tự tin với mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD

VTV.vn - Ngành gỗ Việt Nam đã rất lạc quan khi khẳng định, năm 2018, mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ USD đồ gỗ và lâm sản là hoàn toàn khả thi.