xuất khẩu gỗ

Xuất khẩu gỗ có khả năng đạt 9 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ có khả năng đạt 9 tỷ USD

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam có khả năng sẽ đạt mức 9 tỷ USD trong năm nay.