TV& VIDEO

xuất khẩu hàng hóa

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác Việt - Lào trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác Việt - Lào trên nhiều lĩnh vực

VTV.vn - "Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai các dự án hợp tác với Lào theo phương châm giúp bạn là tự giúp mình".