TV& VIDEO

xuất khẩu hàng nông sản

Xuất khẩu rau quả tăng hơn 500 triệu USD

Xuất khẩu rau quả tăng hơn 500 triệu USD

VTV.vn - Trong 9 tháng đầu năm 2015, nhóm hàng rau quả đã tăng 543 triệu USD, chiếm hơn 77% lượng tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 mặt hàng nông, lâm, thủy sản.