TV& VIDEO

xuất khẩu hồ tiêu

Vạch trần chiêu thương nhân nước ngoài "làm giá" hồ tiêu

Vạch trần chiêu thương nhân nước ngoài "làm giá" hồ tiêu

VTV.vn - Một nhóm thương nhân nước ngoài đang có những động thái điều khiển thị trường hồ tiêu của Việt Nam thông qua những hoạt động gom hàng làm giá.