xuất khẩu hồ tiêu

Giảm diện tích để phát triển hồ tiêu bền vững

Giảm diện tích để phát triển hồ tiêu bền vững

VTV.vn - Để ngành hồ tiêu phát triển bền vững cần giảm dần diện tích hồ tiêu trong những năm tới đây.