xuất khẩu năng lượng

Hầu hết người dân Canada sẵn sàng từ bỏ NAFTA nếu là "thỏa thuận xấu"

Hầu hết người dân Canada sẵn sàng từ bỏ NAFTA nếu là "thỏa thuận xấu"

VTV.vn - Có tới 77% số người Canada được hỏi tin rằng từ bỏ NAFTA là quyết định đúng đắn nhất mà chính phủ cần làm nếu đây là một "thoả thuận xấu".