TV& VIDEO

xuất khẩu nhân điều

5 tháng đầu năm, xuất khẩu nhân điều vượt ngưỡng 1 tỉ USD

5 tháng đầu năm, xuất khẩu nhân điều vượt ngưỡng 1 tỉ USD

VTV.vn - Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2016, ngành điều đã xuất khẩu được hơn 118.000 tấn nhân điều, kim ngạch đạt khoảng 1,1 tỉ USD.