TV& VIDEO

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Kinh nghiệm xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

Kinh nghiệm xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc

VTV.vn - Tiêu chuẩn về nhập khẩu nông sản của Trung Quốc ngày càng được siết chặt, vì vậy, để vào được thị trường Trung Quốc, các DN Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm.