TV& VIDEO

xuất khẩu ô tô

Nhập khẩu ô tô 6 tháng đầu năm: Tăng về lượng, giảm về giá trị

Nhập khẩu ô tô 6 tháng đầu năm: Tăng về lượng, giảm về giá trị

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng 2,9% về lượng, nhưng lại giảm 15% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.