TV& VIDEO

xuất khẩu rượu

Vang California và cơ hội giao thương Việt Nam - California

Vang California và cơ hội giao thương Việt Nam - California

VTV.vn - Chai rượu vang California được Đại sứ Phạm Quang Vinh đưa ra trong nhiều cuộc làm việc với các cộng đồng doanh nghiệp bang này.