TV& VIDEO

xuất khẩu thịt

Xuất khẩu lợn sữa tăng mạnh

Xuất khẩu lợn sữa tăng mạnh

VTV.vn - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng số lợn sữa và lợn choai đã xuất khẩu được hơn 2,5 triệu con, tương đương 11.000 tấn thịt, gần bằng khối lượng xuất khẩu cả năm 2016.