TV& VIDEO

xuất khẩu tôm

Xuất khẩu tôm sang châu Âu tăng mạnh

Xuất khẩu tôm sang châu Âu tăng mạnh

VTV.vn - Khác hẳn so với năm 2016, năm nay xuất khẩu tôm Việt Nam sang châu Âu (EU) rất khởi sắc.