xuất khẩu tôm

Nhiều cơ hội xuất khẩu tôm sang EU

Nhiều cơ hội xuất khẩu tôm sang EU

VTV.vn - Việc xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU hiện khá thuận lợi do tôm Ấn Độ gặp khó khăn trên thị trường EU.