TV& VIDEO

Xuất khẩu vải

Làm sao để rau quả Việt ít xuất "tươi"?

Làm sao để rau quả Việt ít xuất "tươi"?

VTV.vn - "Rau quả cứ phải tươi" là tâm lý chung của cả người mua lẫn người bán nhưng đó là để đi chợ ở trong nước, còn nếu mang rau quả ra chợ quốc tế, "tươi" chưa hẳn đã có lợi.