TV& VIDEO

Xuất khẩu vải

Vải thiều Lục Ngạn ước đạt 100.000 tấn năm 2017

Vải thiều Lục Ngạn ước đạt 100.000 tấn năm 2017

VTV.vn - Mùa vải thiều năm 2017, tỉnh Bắc Giang ước đạt sản lượng 100.000 tấn.