TV& VIDEO

xuất khẩu Việt Nam

Giải pháp nâng cao giá trị gạo xuất khẩu Việt Nam

Giải pháp nâng cao giá trị gạo xuất khẩu Việt Nam

VTV.vn - Giá gạo tăng là điều đáng mừng nhưng phải tìm cách giảm giá thành để hạt gạo Việt Nam không những tăng về chất, mà còn tăng tính cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.