TV& VIDEO

xuất khẩu Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam 2016 tăng gần 9% so với 2015

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam 2016 tăng gần 9% so với 2015

VTV.vn - Năm 2016, mặc dù thị trường thế giới có nhiều bất ổn nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt gần 177 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015.