TV& VIDEO

xuất siêu

Xuất siêu hơn 24 tỷ USD sang Mỹ trong 9 tháng

Xuất siêu hơn 24 tỷ USD sang Mỹ trong 9 tháng

VTV.vn - 9 tháng đầu năm 2017, Mỹ đã nhập siêu đến 24,1 tỷ USD từ Việt Nam. Trong số đó đã có 8 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD.