TV& VIDEO

xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh giao thương giữa tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và Việt Nam

Đẩy mạnh giao thương giữa tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và Việt Nam

VTV.vn - Các doanh nghiệp của quận Heongseong, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác và mở rộng đầu tư vào Việt Nam.