TV& VIDEO

xuyên tạc

Campuchia bắt 2 quan chức Đảng Cứu quốc xuyên tạc quan hệ với Việt Nam

Campuchia bắt 2 quan chức Đảng Cứu quốc xuyên tạc quan hệ với Việt Nam

VTV.vn - Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, Campuchia đã bắt 2 quan chức Đảng Cứu quốc Đối lập ở thành phố Bavet thuộc tỉnh này - địa phương giáp với cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam.