TV& VIDEO

y học cổ truyền

Cây bưởi - Từ rễ tới quả đều có khả năng chữa bệnh

Cây bưởi - Từ rễ tới quả đều có khả năng chữa bệnh

VTV.vn - Rễ, vỏ, lá, hạt, hoa và múi bưởi đều có giá trị trong chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.