TV& VIDEO

y tế cơ sở

Chưa phát huy hết khả năng thu hút người bệnh tại y tế cơ sở

Chưa phát huy hết khả năng thu hút người bệnh tại y tế cơ sở

VTV.vn - Một số bất cập từ việc khám chữa bệnh của một số trạm y tế khiến cho việc thu hút người bệnh trở nên khó khăn.