y tế công cộng

Diễn tập ứng phó về y tế trong thảm họa tại Đà Nẵng

Diễn tập ứng phó về y tế trong thảm họa tại Đà Nẵng

VTV.vn - Sáng 27/3, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Diễn tập phối hợp ứng phó y tế trong thảm họa các quốc gia ASEAN lần thứ hai.