TV& VIDEO

y tế công cộng

Singapore đứng đầu thế giới về chất lượng y tế công cộng

Singapore đứng đầu thế giới về chất lượng y tế công cộng

VTV.vn - Singapore được chính thức công nhận là quốc gia có lĩnh vực y tế công cộng phát triển nhất thế giới.