y tế dự phòng

Hợp tác Việt Nam – UNICEF về y tế dự phòng

Hợp tác Việt Nam – UNICEF về y tế dự phòng

VTV.vn - Trong bốn năm (từ 1975-1979), theo số liệu của Bộ Ngoại giao việt Nam, UNICEF đã viện trợ khoảng 127 triệu USD nhằm hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm vệ sinh phòng dịch.